Rezultate previzionate și beneficiari

Rezultate așteptate ale proiectului și beneficiari

Rezultate previzionate

Cunoașterea aprofundată a alergenelor care induc boala și a epitopilor acestora va reprezenta piatra de temelie pentru dezvoltarea de noi concepte, ducând la implementarea de servicii noi sau îmbunătățite, care vor putea fi oferite după terminarea proiectului:

Prin caracterizarea alergenelor relevante din polenul de ambrozia, proiectul va asigura baza pentru:

  • Dezvoltarea de teste diagnostice bazate pe alergene recombinate, ceea ce va îmbunătăți serviciile medicale;
  • Stabilirea unor metode de cuantificare a alergenelor polinice pentru i.) controlul calității extractelor alergenice utilizate pentru diagnostic; ii.) controlul calității extractelor alergenice utilizate pentru terapie; iii.) evaluarea expunerii la polen, pentru a stabili măsuri de evitare a alergenului.

Utilizarea panelului complet de alergene recombinate relevante clinic și de anticorpi specifici alergenului sau epitopilor reprezintă o noutate absolută și va duce la identificarea unor posibile molecule candidate pentru ameliorarea imunoterapiei în alergia la polenul de ambrozia. Acestea vor putea fi apoi evaluate în proiecte de mare anvergură, din cadrul Horizon 2020, prin atragerea companiilor farmaceutice cu activitate în biotehnologiile inovatoare.

Proiectul va explora și fezabilitatea strategiilor de prevenție alergen-specifice, încercând să răspundă la întrebarea dacă noile abordări terapeutice pentru creșterea siguranței și eficienței tratamentului alergiei la ambrozia sunt viabile.

Beneficiari

Potențialii beneficiari sunt pacienții alergici, familiile acestora, personalul medical, dar și autoritățile cu rol în prevenție și în îmbunătățirea eficienței sistemului de sănătate publică.

Pentru pacienții alergici, noua abordare terapeutică și preventivă va genera o calitate mai bună a vieții, cu mai puține simptome clinice, cu mai puține zile de lucru pierdute și cu costuri mai mici datorate terapiei și recuperării capacității de muncă. În plus, va scădea și încărcarea socială și economică a familiilor acestora.

Pentru personalul medical, utilizarea noului kit de diagnostic va crește specificitatea și fiabilitatea evaluării sensibilizării la ambrozia, contribuind la creșterea calității diagnosticului. Tema abordată este nouă și de mare interes pentru tinerii cercetători, cum sunt cercetătorii postdoctorali și doctoranzii implicați în proiect.