INSPIRED

STRATEGII INOVATIVE PENTRU PREVENȚIA, DIAGNOSTICUL ȘI TERAPIA AFECȚIUNILOR RESPIRATORII INDUSE DE POLENUL DE AMBROSIA

INSPIRED

Cercetare competitivă
Tehnologii avansate bazate pe alergene recombinate
Echipă multidisciplinară

INSPIRED

De la cercetare fundamentală la aplicații în medicină
Noi perspective în terapia și profilaxia alergiilor

Arrow
Arrow

În ultimii 10 ani, în zona de vest a României, s-a ajuns ca mai mult de două treimi din pacienții cu rinoconjunctivită alergică sau astm să fie sensibilizați la ambrozia.

Acutizarea simptomelor alergiilor sezoniere este în strânsă dependență cu datele climatice. Viteza și direcția vântului, precipitațiile și temperatura sunt factori care influențează nivelul de disconfort al pacientului alergic.

În Europa, zonele cele mai infestate cu A. artemisiifolia, și astfel cele mai importante surse de polen de ambrozia, sunt: Ungaria, România, Serbia, Franța, Italia și Ucraina.

Date generale INSPIRED

Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia

Proiectul Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia (cod SMIS 103662) este implementat în perioada 09.09.2016 – 08.09.2019 în Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului – OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brinzeu” Timișoara, în baza contractului de finanțare numărul 92 din data de 09.09.2016.

Proiectul are o durată de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.1.4 „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD”, Tip de proiect „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate”.
Valoarea totală a proiectului este de 8.903.265,22 lei, cu o valoare totală eligibilă de 8.477.610,10 lei, reprezentând asistenţa financiară eligibilă nerambursabilă, din care 7.158.493,97 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 1.319.116,13 lei din bugetul național.

Proiectul INSPIRED se derulează în parteneriat cu prestigioasa echipă coordonată de Prof. Dr. Rudolf Valenta de la Universitatea de Medicină din Viena.
Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui kit de diagnostic bazat pe alergene recombinate, specific pentru pacienții alergici la ambrozia, care va orienta mai bine terapia bolii. Realizat cu sprijinul unei echipe internaționale, prin atragerea de specialiști din străinătate cu competență recunoscută, proiectul va contribui la creșterea participării României în domenii de cercetare la standarde europene și la crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel în aplicarea tehnologiilor avansate bazate pe alergene recombinate.