Evenimente

Conferințe și evenimente INSPIRED

În perioada 25-27 mai 2017 s-a desfășurat, la Centrul OncoGen, a 29-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Fiziologie cu participare internaţională, Fiziologia personalizată de la concept la medicina de precizie. Programul științific al conferinței s-a axat în egală măsură pe cercetarea fundamentală și clinică, fiind centrat pe cercetarea translațională.

Conferința a debutat cu prezentarea Prof. Dr. Rudolf Valenta, de la Universitatea de Medicină din Viena care a adus în prim plan necesitatea unei examinări preventive în boala alergică și dezvoltarea unor noi metode de diagnostic al alergiilor, bazate pe alergene recombinate.

A urmat apoi un simpozion dedicat tinerilor medici, Abordări terapeutice moderne în bolile respiratorii: Inflamația între alertă și răspuns – aplicații în medicina de precizie și un curs interactiv, Hands-on în diagnosticul și tratamentul bolilor alergice respiratorii, susținut de Prof. Dr. Carmen Panaitescu și Asist. Univ. Dr. Laura Marusciac. Scopul acestor workshop-uri a fost acela de a aduce în atenția medicilor specialiști noutățile legate de mecansimele patogenice implicate în declanșarea astmului și definirea de strategii terapeutice pentru viitor.

De asemenea, în prima zi de conferință a avut loc o ședință a membrilor echipei INSPIRED, la care a luat parte și Comitetul Științific Consultativ al proiectului, format din Prof. Dr. Rudolf Valenta, Prof. Dr. Marianne van Hage și Prof. Dr. Hans Grönlund. Au fost discutate atât aspecte cu privire la obstacolele întâmpinate până acum în desfășurarea proiectului INSPIRED și soluțiile pentru depășirea acestora, cât și strategii ce vor fi abordate în viitor.

A doua zi a conferinței a fost dedicată terapiilor inovative și imunoterapiilor, aplicate în cancer, boli inflamatorii și alergii. Printre cercetătorii străini care au susținut prezentări s-a aflat și directorul proiectului INSPIRED, dr. Kuan-Wei Chen (Universitatea de Medicină din Viena), care a adus în discuție problema răspăndirii ambroziei în Europa, creșterea numărului de pacienți sensibilizați la polenul acestei plante și tipurile de terapii ce se recomandă în cazul acestei alergii. În aceeași zi au fost abordate și teme legate de medicina regenerativă, inginerie tisulară și fiziologie cardiovasculară.

Ultima zi a conferinței a aparținut neuroștiințelor și educației medicale. Prezentările din domeniul neuroștiințelor au constituit prima parte a zilei, iar mai apoi atenția s-a concentrat pe metodele moderne de predare și învățare în Fiziologie.

3

Obiectivul principal ale acestei conferințe a fost acela de a aduce descoperirile științifice mai aproape de dezvoltarea și implementarea unor noi concepte de terapii în medicina actuală, de precizie. Profesori universitari şi cercetători de renume mondial precum Prof. Dr. Rudolf Valenta (Universitatea de Medicină din Viena), Prof. Dr. Torsten Tonn (Universitatea Tehnică Dresda), Prof. Dr. Denis Corbeil (Universitatea Tehnică Dresda), Prof. Dr. Hannes Stockinger (Universitatea de Medicină din Viena), alături de reputate personalităţi din domeniul medical din România, au prezentat teme de actualitate în cercetarea medicală de vârf.