Indicatori

Indicatori de realizare a proiectului

Indicatori de realizare Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților proiectului Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților  proiectului
Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (ENI) 0 9 cercetători
Valoarea contribuției private în proiect eligibile si neeligibile (lei) 0 Maxim 67.200,00
Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) – publicate în BOPI (sau în reviste echivalente din alte țări) 0 2
Indicatori de rezultat Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților  proiectului Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
Publicații științifice rezultate din proiect (număr articole) 0 6
Co-publicații științifice public-private (număr articole) 0 2
Număr propuneri de proiecte depuse pentru  Orizont 2020 0 1
Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro) 0 0