Obiective

Principalele obiective ale proiectului

Obiective specifice

Crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel, la standarde europene, în aplicarea tehnologiilor avansate bazate pe alergene recombinate pentru diagnosticul, tratamentul și prevenția bolilor alergice în cadrul OncoGen.

Dezvoltarea de resurse umane competitive în cercetare și crearea de noi locuri de muncă pentru cercetători postdoctorali, doctoranzi, și tehnicieni de laborator.

Dezvoltarea unui nou kit de diagnostic bazat pe alergene recombinate, pentru depistarea pacienților alergici la ambrozia.

Asigurarea transferului de competenţe între mediul academic şi cel industrial.

Asigurarea transferului rezultatelor proiectului în economie prin două brevete bazate pe utilizarea peptidelor recombinate, cu perspective de dezvoltare ulterioară a unor metode de inducere a toleranței la pacienții atopici, în scopul prevenirii sensibilizării alergice.

Promovarea Cercetării Calitative, prin prezentarea rezultatelor proiectului în 6 lucrări științifice publicate și prin depunerea a cel puțin unei aplicații la programul Horizon 2020 în timpul celor 36 de luni ale proiectului.